Zmiany 2018r. Obowiązkowa opłata recyklingowa dla firm.

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową (Dz.U. 2017 r. poz. 2056), która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach - informuje Ministerstwo Finansów. Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Treść komunikatu Ministerstwa Finansów ws. opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych jest dostępna poniżej: Opoda...
More

Kiedy powstaje moment podatkowy przy usługach ciągłych? Zapraszamy do lektury:)

Usługi ciągłe - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT Przedsiębiorca, który świadczy usługi ciągłe w ramach swojej działalności może mieć wątpliwości, kiedy w związku z tymi usługami powstaje obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT. Wątpliwości może budzić także sama definicja usługi ciągłej, która nie jest zawarta w ustawie o VAT. Usługi ciągłe na gruncie ustawy o VAT Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie o VAT pojęcia usługi ciągłej, jednakże orzecznictwo wypracowało wie...
More

Zmiany od 01 stycznia 2018r. JPK dla mikroprzedsiębiorców.

Od nowego roku już wszyscy przedsiębiorcy będą objęci obowiązkiem przekazywania fiskusowi danych w ramach jednolitego pliku kontrolnego. 1 stycznia mikroprzedsiębiorstwa będą przesyłać skarbówce dane o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT. JPK_VAT to zestaw informacji o transakcjach za dany okres. Obowiązek prowadzenia ewidencji VAT wynika wprost z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim, podatnicy, z wyjątkiem podatników wyk...
More

Wirtualne biuro

Umożliwia użytkownikom znaczną redukcję kosztów związanych z wynajmem lokalu i zatrudnieniem pracowników biurowych. Wirtualne biura zapewniają rejestrację przedsiębiorstwa pod swoim adresem, dzięki czemu osoby prowadzące działalność w domu lub też mobilni specjaliści mogą korzystać z prestiżu prowadzenia przedsiębiorstwa pod adresem biura Wirtualne biura poza wynajmem adresu zapewniają również: odbiór i przesyłanie korespondencji odbiór i obsługę skrzynki mailowej obsługę pra...
More